זמן להיות-מדיטציה בתנועה                                                                                                       

  

movement meditation                                                                                                    

 

דיבורי גוף                                                                                                              

                                 

bodytalk                                                                                                              

 

    טיפול                                                                                                                  

 

private sessions