top of page

 

 

       טיפול

 

 

 

 

בהכשרתי אני מטפלת בתנועה בעלת תואר שני מלסלי קולז׳.

 

הטיפול מיועד לכל מי שחפצה בהרחבת המודעות הפיזית, הרגשית והרוחנית ובשינוי משמעותי

 

באיכות חייה באמצעות הגוף ותנועתו ומתוך קשב עמוק לידע הטמון בו עבורנו - זכרונות וחוויות

 

עבר, מודעות ותובנות הווה, הדרכות והשגות.

 

הרחבת המודעות והשחרור האנרגטי המתרחשים באמצעות נשימה, תנועה, מגע ודיבור, 

 

מביאים להטבה משמעותית באיכות החיים ולהגדלת טווח השימוש בכוח הבחירה הזמין לנו.

 

 

הטיפול מתקיים בקליניקה פרטית נעימה בשכונת ארנונה.

bottom of page