זמן להיות-מדיטציה בתנועה                                                                                                       

  

movement meditation                                                                                                    

 

דיבורי גוף                                                                                                              

                                 

bodytalk                                                                                                              

 

    טיפול                                                                                                                  

 

private sessions                                                                                                        

                                                                                                                                                                           

                                                   

                                                     ברוריה וינר-דאו                 BRURIA WIENER-DOW