שיעורים  

 

  

בשנת הלימודים תשפ״ב  2021/22

  

מתקיימים  שיעורי בוקר של דיבורי גוף בסטודיו נעים בתלפיות

בימי שני מ - 10:30-12:00

 

 

ובימי רביעי  מ - 10:30-12:00   

כל שיעור נפתח ב"זמן להיות" -מדיטציה בתנועה, שלאחריה כתיבת רצף וממשיך בעבודה קבוצתית של דיבורי גוף.

  

הבסיס לעבודה הוא ההנחה שהגוף טומן בחובו מידע מהותי עבורנו - זיכרונות וחוויות עבר, מודעות ותובנות הווה, הדרכות והשגות. 

 

אל מידע יקר ערך זה ניתן להגיע מתוך קשב פנימי גופני עמוק. המפגש עם המידע מאפשר תהליך ריפוי והתפתחות רב ממדי - אנרגטי, רגשי תודעתי ורוחני.