top of page

 שיעורים  

 

 

בשנת הלימודים תשפ״ב  2021/22

  

מתקיימים  מרחבים של דיבורי גוף בסטודיו הנעים של סילו

בימי שני בבוקר 

 מרחב גברים  9:00-10:00

  מרחב נשים   10:30-11:30

בימי שלישי בערב מרחב נשים  19:30-20:30 

כל מפגש נפתח ב"זמן להיות" - בתנועה, שלאחריה כתיבת רצף וממשיך בעבודה קבוצתית של דיבורי גוף.

  

הבסיס לעבודה הוא ההנחה שהגוף טומן בחובו מידע מהותי עבורנו - זיכרונות וחוויות עבר, מודעות ותובנות הווה, הדרכות והשגות. 

 

אל מידע יקר ערך זה ניתן להגיע מתוך קשב פנימי גופני עמוק. המפגש עם המידע מאפשר תהליך ריפוי והתפתחות רב ממדי - אנרגטי, רגשי תודעתי ורוחני.   

 

 

bottom of page